Yhteydenottopyyntö

Tämä lomake on suojattu reCAPTCHA:n ja Google:n palveluilla, joihin sovelletaan Googlen Tietosuojakäytäntöä ja Palveluehtoja.

Taloudellisen ja operatiivisen raportoinnin automatisointi

 • Tietojen latauksen automatisointi - tuplakirjausten eliminointi
 • Ladattujen tietojen automaattinen ohjaus oikeille tileille ja muille määretiedoille
 • Automaattiset täsmäytykset, allokoinnit sekä valuutta- ja tytäryhtiölaskennat
 • Tarkastus- ja hyväksyntäprosessien määrittely ja automatisointi

Ajuripohjaisen suunnittelun määrittely ja toteutus

 • Myynnin ja operatiivisen sekä taloudellisen suunnittelun yhtenäistäminen
 • Operatiivisten suunnitelmien taloudellisten vaikutusten simulointi ja vertailu
 • Operatiivisen suorituskyvyn optimointi läpi organisaatioiden ja toimitusketjun
 • Joustava ja yhtenäinen jatkuva suunnittelu sekä kyky reagoida yhtenäisesti ja tehokkaasti poikkeamiin, uhkiin ja mahdollisuuksiin
 • Toimitusketjun mukaisen yhtenäisen ja joustavan suunnitteluprosessin määrittely ja toteutus

Strategisen, operatiivisen ja taloudellisen suunnittelun yhtenäistäminen

 • Strategiasuunnittelun simuloinneissa ja ennusteissa hyödynnetään koko yrityksen operatiivista ja taloudellista historiatietoa
 • Strategia suunnitelma asettaa tavoitteet operatiivisille ja taloudelliselle suunnitelmalle
 • Strategian toteutumista voidaan seurata ajantasaisesti sekä reagoida ajoissa ja hallitusti poikkeamiin
 • Oppiva koneäly tarkentaa kaikilla suunnittelutasoilla ennusteiden ja simulointien tarkkuutta

Päätöksentekoa ja yhteissuunnittelua tukevan ratkaisun määrittely ja toteutus

 • Raportoinnista suunnitteluun ja päätöksenteon tukemiseen
 • Samalla näytöllä operatiivinen suunnittelu ja sen taloudelliset vaikutukset sekä vaikutukset/riippuvuudet muista osastoista
 • Suunnitteluprosessi, joka varmistaa kaikkien tahojen suunnitelmien yhtenäisyyden - mahdollisuus yhteisen näkymään ja keskusteluun
 • Välittömät ennusteet operatiivisten ennusteiden taloudellisesta vaikutuksista ja mahdollisuus simuloida päätösvaihtoehtoja

Digitaalisen transformaation kartoituskäynti

Haluan että minuun ollaan yhteydessä ja sovitaan kartoituskäynnistä

Tämä lomake on suojattu reCAPTCHA:n ja Google:n palveluilla, joihin sovelletaan Googlen Tietosuojakäytäntöä ja Palveluehtoja.

Digitaalisen transformaation suunnittelu ja toteutus

Kartoitus


Nykyinen prosessi sekä kaikki siihen liittyvät tietojärjestelmät ja käyttäjäroolit.

Prosessin lopputulemat sekä niiden vaikutus yrityksen suorituskykyyn.

Nykyisen toiminnon automatisoinnin ja digitaalisen transformaation kehitysmahdollisuudet.

Digitaalisen transformaation suunnittelu ja määrittely

Suunnitellaan prosessi yrityksen suorituskykyä parhaiten edesauttavaan muotoon:

 • Virtaviivaistettu toimintamalli sekä tarvemäärittely järjestelmille sekä integraatioille
 • Välttämättömät sekä lisäarvoa tuottavat tehtävät ja järjestelmät
 • Käyttäjäroolit, jotka sisältyvät digitalisoituun toimintamalliin

Digitaalisen transformaation toteutus


Prosessin uudistus ja suorituskyvyn parannuksen seuranta

 • Valitaan käytettävät järjestelmät ja identifioidaan korvattavat järjestelmät
 • Toteutetaan ensin välttämättömät osat ja testataan käyttäjärooleihin kuuluvien henkilöiden kanssa
 • Seurataan toteutunutta suorituskyvyn parannusta
 • Toteutetaan vaiheittain lisäarvoa tuottavat prosessin osat