Yhteydenottopyyntö

Tämä lomake on suojattu reCAPTCHA:n ja Google:n palveluilla, joihin sovelletaan Googlen Tietosuojakäytäntöä ja Palveluehtoja.

BOARD Integrated Business Planning

Integrated Business Planning:
Yhtenäinen ohjausväline läpi koko organisaation

Integrated Business Planning Process

Integroi yrityksen strategisen, taloudellisen ja operatiivisen suunnittelun läpi organisaation

Mahdollistaa täydellisen kontrollin ja läpinäkyvyyden eri toimintojen välillä

Tehostaa ja automatisoi raportointi- ja suunnitteluprosessit

 • Strategiasuunnittelu ja seuranta
 • Taloudellinen suunnittelu, Budjetointi
 • Myynti- ja operatiivinen suunnittelu
 • Seurantamittaristot, ennusteet ja analysoinnit
 • Tulosraportointi, Konserniraportointi, Konsolidointi
 • IFRS 16 leasingomaisuuden hallinta
Vuodesta 1994
Pääkonttori: Sveitsi, Chiasso
3000+ asiakasta ympäri maailmaa

Digitalisoitu strategian suunnittelu ja ohjaus

 • Strategiasuunnittelussa ja -ohjauksessa luodaan ja muokataan liiketoiminnan operatiiviset ja taloudelliset tavoitteet
 • Uusia liiketoiminta-aihioita analysoidaan, vertaillaan, valitaan sekä seurataan yhtenäistä menettelyä käyttäen
 • Strategian seurantaan ja strategiseen päätöksentekoon käytettävissä ajantasaiset tiedot, analyysit sekä ennusteet perusliiketoiminnan ja strategisten hankkeiden suorituskyvystä
 • Koneälyanalytiikan avulla tulevat poikkeamat voidaan ennustaa hyvissä ajoin tarvittavien korjaustoimenpiteiden suunnittelemista ja toteuttamista varten

Integroitu operatiivinen ja taloudellinen suunnittelu

 • Operatiivinen suunnittelu suoritetaan prosessina yhtenäisesti toimitusketjun mukaisesti: kysynnästä ja myynnistä aina tuotteen tai palvelun toimittamiseen sekä jälkimarkkinointiin
 • Taloudellisen ja operatiivisen suunnittelun prosessi etenee ja ohjautuu automaattisesti: ilman turhia viiveitä ja taaten että tarvittavat tiedot ovat käytettävissä joka vaiheessa
 • Operatiivisten kehityshankkeiden suunnittelu, budjetointi sekä seuranta yhtenäistä; ei hankkeita ilman budjettia
 • Operatiivisten suunnitelmien tekijöillä on apunaan liiketoiminta-ajurit ja koneäly analytiikka, jotka laskeva automaattisesti todennäköisimmät taloudelliset vaikutukset sekä vertailee eri suunnitelma vaihtoehtoja
 • Ennusteet, mitä-jos simulaatiot sekä sisäänrakennetut ennustavat analytiikat mahdollistavat parhaimpien mahdollisten operatiivisten suunnitelmien tekemisen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Nopea ja tehokas kyky reagoida muutostilanteisiin

 • Kaikkien muutosten ja poikkeamien suorat ja epäsuorat vaikutukset näkyvät välittömästi läpi koko organisaation
 • Mahdollisuuksiin, uhkiin ja poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti, joustavasti, tehokkaasti ja yhtenäisesti

Kattava raportointi ja seuranta

 • Tilinpäätös- ja sisäinen raportointi hoituu kattavasti automatisoitua raportointiprosessia käyttämällä
 • Ajantasaiset seurantamittaristot näyttävät jatkuvasti yrityksen, yksikön tai yksilön suoritustason

Demopyyntö

Haluan että minuun ollaan yhteydessä ja sovitaan esittelystä koskien:

BOARD Integrated Business Planning
BOARD Financial Consolidation
BOARD Financial Planning & Analysis
Tämä lomake on suojattu reCAPTCHA:n ja Google:n palveluilla, joihin sovelletaan Googlen Tietosuojakäytäntöä ja Palveluehtoja.

Täysi kontrolli liiketoiminnan suunnittelusta ja suorituskyvystä

 • Mahdollistaa todellisen läpinäkyvyyden yrityksen toimintoihin
 • Varmistaa strategisten, liiketoimintojen ja taloudellisten tavoitteiden yhteensopivuuden
 • Mahdollistaa yhteistyön läpi liiketoimintayksiköiden, osastojen ja maantieteellisten alueiden
 • Nopeuttaa suunnittelun, budjetoinnin ja ennustusten tarkkuutta sekä nopeutta
 • Jalkauttaa tuloksenteon ja vastuunoton läpi organisaation
 • Automatisoi aikaa vievät raportointi- ja suunnitteluprosessit

Yhtenäistää operatiiviset ja taloudelliset suunnitelmat

 • Kaikilla on sama, tarkka ja ajantasainen versio totuudesta
 • Ajuripohjainen suunnittelu tuo simulointimahdollisuudet ja "mitä-jos" analyysit sekä monimutkaistenkin skenaarioiden vertailut
 • Täydellisesti integroitu päätöksentekoalusta, jossa operatiivisten ja taloudellisten suunnitelmien tekijöillä ovat kaikki tarvitsemansa tiedot, ennusteet ja päätökset käytössään
 • Tekoälyyn perustuvilla ennustusmalleilla tarkat ennusteet suunniteltujen tai simuloitavien toimenpiteiden vaikutuksista operatiiviseen ja taloudelliseen suorituskykyyn
 • Automaattisesti konsolidoi eri yksiköiden taloudellisen ja operatiivisen datan

Yrityksen strategiaan perustuva operatiivinen ja taloudellinen suunnittelu

 • Strategiset tavoitteet välittyvät automaattisesti operatiivisiin ja taloudellisiin suunnitelmiin
 • Historiatietoihin ja edistyksellisiin tekoälyalgoritmeihin perustuva ennustaminen mahdollistaa strategia-aihioiden analysoinnin ja vertailun
 • Strategian toteutumisesta saadaan ajantasainen tieto suoraan operatiivisista ja taloudellisista toteuma- sekä ennustetiedoista
 • Strategiasuunnittelussa voidaan hyödyntää kattavasti yrityksen aikaisempia operatiivisia ja taloudellisia kokemuksia