Yhteydenottopyyntö

Tämä lomake on suojattu reCAPTCHA:n ja Google:n palveluilla, joihin sovelletaan Googlen Tietosuojakäytäntöä ja Palveluehtoja.
Johdanto - valikot ja toiminnot

Report Consolidation päävalikko

Report Consolidation päävalikossa on valinnat raporttien ja syöttölomakkeiden määrittelyyn.

 • Raportit-osiossa voit ajaa määriteltyjä raportteja sekä kyselyjä.
 • Raportointi-osiossa hakea, muokata ja lisätä raportteja ja syöttölomakkeita.
 • Pääkäyttäjät voivat lisätä myös uusia syöttö- ja laskentakenttiä.
 • Asetukset osio on vain pääkäyttäjien käytettävissä.

Asetukset valikko

Asetukset osiossa pääkäyttäjät voivat hallinnoida käyttörooleja, käyttöoikeuksia sekä myös syöttö- ja laskentakenttiä.

 • Rollit/Käyttäjät osiossa pääkäyttäjä voi määritellä käyttörooleja ja niihin liittyviä käyttöoikeuksia sekä nimetä niihin käyttäjiä.
 • Lomakkeet osiossa pääkäyttäjä voi hallinnoida ja muokata raportointi/tietokantalomakkeita.
 • Dimensiot osiossa pääkäyttäjä voi määritellä dimensioita ja dimensiovaihtoehtoja käytettäväksi lomakkeissa ja raporteissa.
 • Alku painikkeella pääsee takaisin päävalikkoon.

Käyttöympäristön valinta

Päävalikon yläpuolella on aktiivisen käyttöympäristön nimi. Klikkaamalla sitä avautuu valikko, jossa kaikki käyttöympäristöt joihin on käyttäjällä käyttöoikeus. Klikkaamalla valittua käyttöympäristöä pääsee takaisin päävalikkoon.

Sivujen päivittäminen

Klikkaamalla oikeassa yläkulmassa päävalikon alla sijaitsevaa päivitys symbolia kaikkiin taulukoihin haetaan viimeisimmät tiedot tietokannasta.

Raportit - määrittely ja muodostaminen

Raporttien muodostaminen

Kaikki käytettävissä olevat raportit avautuvat listaksi.

Ruksaamalla Tulosta listana - valintaruudun jaetaan jokaisen kentät arvot omille riveilleen. Näin tuloslista on suoraan ladattavissa Pivot ja PowerPivot taulukoihin.

Klikkaamalla halutun raportin rivillä lataa taulukkoon-painiketta muodostuu raportin niminen Excel sivu ja sinne myös raportin sisältö taulukkoon. Mikäli samasta raportista ladataan useampia versiosta, seuraaviin Excel-sivuihin lisätään sivun nimeen järjestysnumero.

Voit avata suodatin valikon klikkaamalla suodatin symbolia .

Raportti suodatin

Raporttikentät kohdassa valitset raporttiin sisällytettävät kentät. Voit valita kaikki kentät pitämällä ruksin "Raporttikentät" rivillä tai avata listan kentistä suocdatin painikkeella. Listasat voit valita haluamasi kentät.

Aikarajat kohdassa voit valita raportoitavan aikavälin sekä jaksotuksen.

Aika suodattimen alle tulevat näkyviin raportin kaikki dimensio-valinnat, joissa voi tehdä myös rajauksia kuten "Raporttikentät"-kohdassa.

Lisäsuodatusta voidaan asettaa Rajaukset -kentässä. Suodatus voidaan tehdä minkä tahansa raportin kenttien perusteella. Mikäli suodatuksessa käytetään useampi ehtoja ne tulee erottaa "|" -merkillä.
Esim- Sopimusnumero>=100|Omaisuusryhmä=Autot

Dimensiosuodatin

Merkitse kaikkien niiden dimensiovaihtoehtojen valintaruutu, jotka ovat sallittuja syötteissä. Dimensiovalintojen alahierarkian voit avata klikkaamalla kyseisen dimensiovalinnan nimeä.

Mikäli valitaan dimensiovalinta, jolla on alahierarkia, niin kaikki sen alla olevat valinnat tulevat myös valituiksi.

Raportointi - raportoidut tiedot

Raportoitujen syötteiden listaus

Kaikki käytettävissä olevat raportointilomakkeet avautuvat listaksi.

"Lisää" -painiketta klikkaamalla avautuu uusi syöttölomake, jossa voi lisätä uuden tietueen.

"Lataa taulukkoon" -painiketta klikkaamalla avautuu uusi Excel sivu, johon listautuu kaikki raportoidut tietueet.

Mikäli halutaan rajoittaa ladatavien tietueita niin suodatinvalinnat tulevat esiin suodatin-painiketta klikkaamalla kyseisen raportin rivillä. Ladattavat tietueet sekä aikarajat voidaan määritetellä sekä rajoittaa koskemaan vain määrättyjä dimension-arvoja

Lisäsuodatusta voidaan asettaa Rajaukset -kentässä. Suodatus voidaan tehdä minkä tahansa raportin kenttien perusteella. Mikäli suodatuksessa käytetään useampi ehtoja ne tulee erottaa "|" -merkillä.
Esim- Sopimusnumero>=100|Omaisuusryhmä=Autot

Dimensiosuodatin

Merkkaa kaikkien niiden dimensiovaihtoehtojen valintaruutu, jotka ovat sallittuja syötteissä. Dimensiovalintojen alahierarkian voit avata klikkaamalla kyseisen dimensiovalinnan nimeä.

Mikäli valitaan dimensiovalinta, jolla on alahierarkia, niin kaikki sen alla olevat valinnat tulevat myös valituiksi.

Asetukset

Asetukset osio näkyy ainoastaan pääkäyttäjille ja on ainaostaan heidän käytettävissään.

Raportointi - lomakkeiden muodostamien ja hallinta

Lomakkeiden määrittely

Lomakkeiden määrittely tapahtuu soiossa Asetukset > Lomakkeet. Lomakkeet voidaan luoda joko suoraan Excel taulukosta tai määritellä lisäämällä ja muokkaamalla kenttiä sekä dimensioita lomakepohjaan.

Lomakkeen muodostaminen Excel taulukosta

Valitsemalla haluttu Excel-taulukko ja klikkaamalla "Muodosta lomake"-painiketta avautuu uusi lomakeikkuna, jossa Excel-taulukossa olevat kentät. Muodostuneen lomakkeen kenttien ominaisuuksia ja sijoitusta voi muuttaa saman tien, mutta uusia kenttiä ja dimensioita ei voi lisätä ennen kuin lomake on tallennnettu.

Tallentessa lomaketta latautuu myös Excel taulukon rivit tietokantaan, mikäli "Lataa taulukon sisältö tietokantaan"-valinta on valittu.

Uuden lomakkeen luominen

Uusi tyhjä lomake muodostuu klikkaamalla "Uusi raportti"-linkkiä. Lomakkeen kokoa voi muuttaa ja säädellä vapaasti ikkunan reunoista tai kulmista venyttämällä.

Kenttien ja dimensioiden lisääminen sekä muokkaaminen

Kenttiä ja dimensio-valintoja voi lisätä klikkaamalla vastaavia painikkeita. Ne ilmestyvät olemassa olevien kenttien alle. Kaikkien kenttien ja dimension-valkintojen sijaitia voi muuttaa valitsemalla ja raahamalla haluttuun kohtaan.

Valitsemalla muodostetavasta lomakkeesta haluttu kenttä tai ikkuna, niin oikealla olevassa määrittely-osiossa sen ominaisuuksia voi muokata.

Kentän ominaisuudet

Muokattavia kentän ominaisuuksia ovat kentän nimi ja kentän tietotyyppi: (Valuutta, Desimaaliluku, Prosentti, Kokonaisluku, Teksti, Päiväys tai Laskenta). Kentän tietotyypin perusteella on osa seuraavista valinnoista valittamissa:

 • Tunnistekenttä: kenttä joka erittelee tietueen (ID) - Kokonaisluku- ja tekstikentät
 • Määritekenttä: tietueen tunnistetta tarkentavat määritteet - Kokonaisluku ja tekstikentät
 • Päiväyskenttä:
Laskenta-kenttään voidaan lisästä laskentakaava, jossa voidaan käyttää Excel funktioita ja tietokantahakuja.

Laskentakentän parametriavustin

Parametri muodostuu parametri tekstilaatikkoon oikeassa muodossa ja se sijoittaa kursorin osoittamaan kohtaan kaavalaatikkoon klikkaamalla parametri laatikon vieressä sijaitsevaa ylänuoli kuvaketta .

Valitse raporttikenttä heti parametrilaatikon alapuolella olevasta alasvetolistasta.

Mikäli parametri kentälle on olemassa useampia vaihtoehtoisia syötteitä, niin voit määritellä rajauksen oikean vaihtoehdon valitsemiseksi. Esim. viimeisimmän sopimuksen Korko-arvo ennen raportointiaikaa on rajattavissa määrittelemässä "@Korko(latest)".

Dimensio-valinnan ominaisuudet

Dimensio-valinnan ominaisuuksissa määritellään dimension nimi. Mikäli kyseessä on jo olemassa oleva (aiemmin määritelty dimension), niin kenttään kirjoitetaan kyseisen dimension nimi. Mikäli saman nimistä dimensiota ei ole käytössä niin muodostuu uusi dimensio.

Dimensio-vaihtoehdot määritellään ja muokataan Asetukset > Dimensiot -osiossa.

Myös dimensio voidaan määritellä raportissa tunniste- tai määritekentäksi kuten syötekenttä. Lisäksi dimension voidaan määritellä Käyttäjärooli-dimensioksi, joka on sitten käytettävissä kun käyttäjien rooleja määritellään. Dimensio voidaan myös määritellä aiheuttamaan ilmoituksen lähettämisen muutos-tilanteessa. Sen mukaiasesti aina kun dimension arvoa muutetaan tietueessa lähetetään ilmoitus kohdennetuille käyttäjille. Ilmoituksen lähetyksen kohdennus tapahtuu käyttäjärooli-dimensioidan perusteella. (Esim organisaatioyksikön ja aseman perusteella).

Dimensioiden ja kenttien poistaminen

Dimensiot ja kentät voi poistaa klikkaamalla kyseisen määrittelyosion poista painiketta

Roolit ja käyttäjät - käyttöoikeudet

Roolien hallinnointi

Kaikki ympäristön olemassaolevat roolit näkyvät Roolit-sivulla. Pääkäyttäjä voi muokata ja poistaa rooleja.

Klikkaamalla Uusi käyttäjärooli -linkkiä, pääkäyttäjä voi luoda uuden roolin.

Pääset Käyttäjät osioon klikkaamalla alhaalla sijaitsevaa Käyttäjähallinta painiketta tai käyttäjät kuvaketta roolin rivillä.

Käyttöoikeuksien ja roolien määrittely

Kun klikkaat muokkaus kuvaketta Roolin asetukset sivulla, niin avautuu sivu jossa ovat kaikki Dimensiot listattuna. Jokaisen Dimensionimen perässä on valintaruudut R lukemisoikeutta ja W kirjoitusoikeutta varten. Merkitsemällä valintaruudun, kaikki kyseisen Dimension vaihtoehdot ovat roolin käytettävissä. Osittaismerkki merkitsee, että ainoastaan dimension-suodattimessa valitut dimensioarvot ovat käytettävissä. Dimensiosuodatin avautuu klikkaamalla kyseisen dimensiorivin suodatin kuvaketta.

Roolin käyttöoikeuksien rajaus

Merkitse roolille sallitut dimensioarvot. Dimensioarvojen alla oleva alihierarkia avautuu klikkaamalla kyseisen dimensioarvon nimeä.

Kun valitaan dimensioarvo, jonka alla on alihierarkia, niin silloin myös kaikki alihierarkian dimensioarvot tulevat valituksi.

Käyttäjät

Pääset Käyttäjät osioon Roolit osiosta klikkaamalla alhaalla olevaa Käyttäjähallinta painiketta. Käyttäjät osiossa näet listan kaikista käyttäjistä, joilla on pääsy aktiiviseen käyttöympäristöön. Käyttäjäkohtaisiin asetuksiin pääset klikkaamalla kyseisen käyttäjänimen rivillä sijaitsevaa asetukset kuvaketta .

Valitse käyttäjän rooli käyttäjäasetuksissa ja mikäli kyseessä on pääkäyttäjä, niin merkitse Admin valintaruutu. Huom! Pääkäyttäjä voi hallinnoida vapaasti käyttäjäoikeuksia, rooleja, kenttiä ja dimensioita.

Dimensiot - kuutiomallit ja sähköposti-ilmoitukset

Dimensioiden hallinta

Dimensiot osiossa näkyvät listattuna kaikki aktiivisen käyttöympäristön dimensiot. Uuden dimension voit lisätä klikkaamalla Uusi Dimensio -linkkiä.

Voit muokata dimensioiden valinnaisia arvoja ja hierarkiaa Excel-sivulla. Klikkaamalla kyseisen Dimension rivillä sijaitsevaa käynnistä painiketta, avautuu uusi Excel-sivu ja sinne taulukko jossa on listattuna valitun dimension kaikki dimensioarvot. Samalla sivulle ylös ilmestyy myös "Lataa tietokantaan" -painike, jota klikkaamalla tehdyt muutokset tallentuvat tietokantaan.

Voit lisätä ja poistaa dimensioarvoja sivulla, mutta pidä huoli että kaikki arvot ovat dimensioarvot Excel taulukon sisällä. Voit muodostaa niin monta hierarkia tasoa kuin on tarpeen lisäämällä taulukkoon uusia sarakkeita. Mikäli dimensioarvo on edeltäjäänsä verrattuna seuraavassa sarakkeessa, niin kyseessä on edeltäjänsä alainen dimensioarvo.

Klikkaamalla poista-painiketta poistuu kyseinen dimensio raportoimmista mutta se on edelleen näkyvissä rapoteilla joissa on aiemmin käytetty kyseistä dimensiota.