Yhteydenottopyyntö

Tämä lomake on suojattu reCAPTCHA:n ja Google:n palveluilla, joihin sovelletaan Googlen Tietosuojakäytäntöä ja Palveluehtoja.
 • Report Consolidation raportointi

  Hajautettu tietoturvallinen raportointi

  Kokoaa, yhdistää ja muodostaa sekä raportit että kaaviot

  Report Consolidation ratkaisulla voit turvallisesti rakentaa, yhdistää, ylläpitää, muokata sekä edelleen välittää raportteja/dataa.

  • Rapotin syöttäminen onnistuu missä päin tahansa maailmaa, kunhan käyttäjällä on annettu tarvittavat käyttöoikeudet
  • Lisäksi käyttäjä tarvitsee ainoastaan Excelin sekä tietoliikenneyhteyden

  Raportin kootaan Microsoft Azure pilvessä sijaitsevaan tietokantaan, josta yhdistetty raportoitu data haettavissa käyttäjien tai ulkopuolisen sovelluksen toimesta edellyttäen, että heillä/niillä on annettu riittävät oikeudet kyseisen datan hakemiseen.

 • Raportointi Excelissä

  Keskitetty tietovarasto ja hallinta

  • Usean käyttäjien hajautettu järjestelmä sisältäen käyttöoikeuksien hallinnan ja automaattisen tunnistamisen
  • Tallennus keskitettyyn tietokantaan Azure pilvipalvelussa
  • Tiedot syötetään paikallisesti Excelissä
  • Vapaasti määriteltävät dimensiot mahdollistavat eri näkökulmia, esim.
   • Organisaatio-, asiakas-, projekti-, tuoteryhmäkohtaiset erittelyt
   • Porautumisen tarkempaan organisaatio-, asiakas-, projekti-, tuoteryhmäkohtaiseen tietoon
  • Kohdistetut sähköposti-ilmoitukset mahdollistavat raportointiprosessin hallinnan
  • Raporttien ja graafien muodostaminen monipuolisilla PivotTable, PowerPivot ja/tai Power BI sovelluksilla
 • Datan siirto muista järjestelmistä

  Report Consolidation tietokantaan voidaan ladata kertatoimintona tai säännöllisesti/ajastetusti tietoa myös muista järjestelmistä.
  • Talmaxin tiedonsiirtopalvelulla joka
   • toimii Microsoft Azure pilvipalvelussa
   • sovitetaan tapauskohtaisesti riippuen lähettävästä järjestelmästä ja tiedon sisällöstä
  • Lataamalla Excelin kautta csv- tai Excel-muodossa
  • Välittämällä API-rajapinnan kautta

Yhtenäinen tieto kaikilla käyttäjillä

 • Raporttien ja lomakkeiden sisältö määritellään Excelissä ja tallennetaan tietokantaan, mikä takaa raporttien yhtenäisyyden
 • Käyttäjä voi muokata/lisätä tietueita joko suoraan Excel-taulukossa tai Excelin päälle avautuvassa web-lomakkeessa
 • Käyttäjien syötteet tallennetaan keskitettyyn tietokantaan
 • Sovellus voidaan määritellä lähettämään sähköposti-ilmoituksia tehtyjen muutosten jälkeen tarvittaville henkilöille

Kattava ja moniulotteinen raportointi

 • Raporteille voidaan lisätä vapaa määrä dimensiotietoja. esim. organisaatio, projekti, asiakas, tuote jne.
 • Raporteilla voidaan suodattaa ja porautua minkä tahansa dimensiotiedon perusteella aina yksittäiseen syöttötietoon asti
 • Raportti kenttien lisäksi raporttiin voidaan lisätä uusia laskentakenttiä
 • Laskentakentissä voidaan käyttää Excel funktioita ja tietokannassa olevia tietoja

Käyttö­oikeuksien hallinta

 • Käyttäjät tunnistetaan Excelin käyttöoikeuden mukaan
 • Käyttäjille voidaan määritellä käytttöoikeus tarvittaessa aina yksittäiseen tietueeseen asti
 • Käyttöoikeuksilla varmistetaan, että käyttäjä voi raportoida ainoastaan tietoja joihin on valtuudet
 • Tietokannan "Audit trail" -lokiin kirjataan myös kaikki kirjaukset (tekijä, aika ja tehty muutos/kirjaus)